Tarief

Wij informeren u graag telefonisch over onze uurtarieven en of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. U kunt daarvoor zelf ook alvast de website van de Raad voor de Rechtsbijstand, www.rvr.org, raadplegen of contact opnemen met het juridisch loket.

Bij iedere declaratie is uiteraard een transparante urenspecificatie gevoegd. De kosten die verbonden zijn aan het opvragen van uittreksels uit de gemeenteregisters, griffierechten en deurwaarderskosten worden daarin overzichtelijk verwerkt.

Hoeveel de behandeling van een zaak in totaliteit gaat kosten, valt voor ons op voorhand moeilijk in te schatten. Dat is afhankelijk van de problematiek die speelt zowel op het persoonlijke als het financiële vlak. Wij zullen onze cliënten wel altijd blijven confronteren met een kosten-batenanalyse en hen daardoor voorhouden dat het vaak, in ieder geval in financieel opzicht, aantrekkelijker is om een regeling te treffen in plaats van te proberen via de rechter een gevecht aan te gaan.