Kinderen in scheidingssituaties

Een scheiding is een moeilijk en verdrietig proces. Er verandert veel voor alle betrokkenen, ook voor de kinderen. In een hele lastige fase in uw leven moet u allerlei zaken regelen. Zo moet een regeling worden getroffen over de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen na de beëindiging van het gezinsleven. De kinderen zijn gebaat bij een afspraak die tussen hun ouders, samen, wordt gemaakt en die past bij de kinderen zelf. Hoe zij zijn en waaraan zij behoefte hebben.
Onderzoek en ervaring wijst uit dat kinderen vaak hun ouders willen sparen en daarom hun eigen verdriet, vragen en angsten niet laten zien. Ogenschijnlijk gaat het dus goed met de kinderen. Vooral als de ouders niet in staat zijn om geen ruzie te maken, is een kind gebaat bij het krijgen van een eigen aanspreekpunt. Er zijn verschillende manieren voor ouders om hun kinderen op deze manier te helpen, bijvoorbeeld door middel van een KIES-coach. KIES staat voor kinderen in echtscheidingssituaties. Vaak wordt via school een dergelijk traject aangeboden. Wij werken samen met verschillende deskundigen die met een paar gesprekken met kinderen veel leed kunnen verzachten. Daarnaast kunnen wij u een aantal geschikte boekjes voor kinderen maar ook leesmateriaal voor uzelf aanbevelen, waardoor het voor u duidelijker kan worden wat er in een scheidingssituatie in het hoofd van een kind omgaat.

Sinds een aantal jaren is het wettelijk verplicht voor ouders om een ouderschapsplan te maken en bij het maken van de daarin vast te leggen afspraken de kinderen te betrekken. Op welke manier dat het beste kan gebeuren, hangt natuurlijk mede af van de leeftijd van het kind. Wij helpen u bij het nemen van de juiste beslissingen, over de manier waarop u de kinderen het beste kunt vertellen dat u gaat scheiden en ook over de financiële regeling die getroffen moet worden ten aanzien van de kosten van de kinderen.

Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid, weten waar ze aan toe zijn en willen ook een stem hebben over de manier waarop u de verdeling van de verzorgings- en opvoedingstaken gaat afspreken. Zij willen een stem hebben, geen keuzes maken. De ouders hebben de verantwoordelijkheid voor de te nemen beslissingen.

Hier kunt u de brochures 'Uit elkaar… En de kinderen dan?' en 'Scheiden doe je samen' downloaden. Verder kunt u de website van de vFAS, www.verderonline.nl raadplegen voor meer informatie.