Bindend (scheidings)advies

Wij bieden de mogelijkheid om u als deskundige een neutrale en transparante beslissing te geven in een gerezen geschil. Zowel partijen zelf kunnen ons hun discussiepunten ter beslechting voorleggen als hun adviseurs voor hen. Uiteraard wordt de van belang zijnde regelgeving, jurisprudentie en de discussies in vakliteratuur door ons op de voet gevolgd en bij de geschilbeslechting betrokken.

Door middel van een bindend advies wordt tegen relatief lage kosten een snel en goed alternatief geboden voor een, vaak tijdrovende en geldverslindende, procedure bij de rechter. Het vragen van een bindend advies is ook een alternatief voor mediation voor degenen die het samen moeten oplossen van de geschilpunten als zwaar ervaren. Het vragen van een bindend advies kan de emotionele belasting voor partijen beperken, onder meer omdat zij binnen afzienbare tijd weten waar zij aan toe zijn.