Gezag / voogdij

Ouders die getrouwd zijn of ouders met een geregistreerd partnerschap, hebben samen het ouderlijk gezag over de kinderen. Na de scheiding komt daarin geen verandering.
Het hebben van gezamenlijk ouderlijk gezag betekent dat u voor de situatie na de scheiding samen een regeling moet treffen voor de verdeling van de verzorging- en opvoedingstaken. Ook moet bepaald worden bij welke ouder het kind zijn hoofdverblijf krijgt. Dat is meestal de ouder die het grootste deel van de zorg na de scheiding voor zijn of haar rekening gaat nemen. Deze ouder zal dan ook de gerechtigde zijn voor de kinderbijslag en eventueel een kindgebonden budget. In geval van co-ouderschap kan een afwijkende regeling worden getroffen via de SVB.
De ouder bij wie het kind hoofdverblijf heeft, mag zonder toestemming van de andere ouder met ouderlijk gezag niet zomaar verhuizen. Zo nodig kan er van de rechter vervangende toestemming gevraagd worden. In een dergelijke situatie dient u zich goed te laten adviseren om een onnodige strijd of teleurstelling te voorkomen. Wij kunnen u precies vertellen waar u aan moet denken.

Hier kunt u de brochure over 'Gezag omgang en informatie' downloaden.