SCHEIDINGSMEDIATION

Scheiden doe je samen met een scheidingsmediator die kwaliteit biedt

(Echt)Scheidingsmediation oftewel scheidingsbemiddeling is een goede garantie voor een fatsoenlijke oplossing die het beste bij uw situatie past. Het is ook een snelle en minder kostbare manier van scheiden. Mediation is niet alleen geschikt voor (echt)scheiding maar net zo goed voor het oplossen van andere geschillen in familiezaken zoals geschillen over alimentatie of de kinderen.

Als scheidingsmediator verstrekken wij alle relevante en actuele juridische informatie en helpen wij u bij het vinden van de bij uw situatie best passende regeling voor de toekomst. Onze juridische achtergrond is een belangrijke waarborg voor een ook werkbare oplossing. Wij zien met regelmaat convenanten die zijn opgesteld door mediators zonder juridische achtergrond, waarvan de inhoud niet verantwoord is. Dat zal vroeg of laat leiden tot een nieuw probleem tussen de ex-partners. Het is daarom belangrijk dat u kiest voor een mediator die kennis heeft van de zaken die geregeld moeten worden. Juist ten aanzien van financiële aangelegenheden zoals alimentatieverplichtingen, pensioenen en de verdeling van een gemeenschap van goederen of de verrekening op basis van huwelijkse voorwaarden. Onjuiste berekeningen, financieel niet haalbare afspraken en/of fiscaal belaste verplichtingen zijn voorbeelden van gevolgen waar het helemaal mis kan gaan.

Een mediation slaagt wanneer de bereidheid bestaat om ondanks verschil van inzicht met elkaar te zoeken naar een of meerdere oplossingen voor bestaande geschilpunten. Elkaar met respect tegemoet treden en open zijn over de van belang zijnde feiten en wensen en belangen die voor ieder een rol spelen, zijn andere belangrijke voorwaarden. Desgewenst kan ieder zich in een mediationtraject laten adviseren door een eigen advocaat of een andere, bijvoorbeeld financieel adviseur maar in de praktijk is dat meestal niet nodig.

Scheidingen en andere familierechtelijke conflicten zijn heel ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Het is in uw belang dat er zorgvuldig gescheiden wordt. Een goede mediator zal bij de behandeling van de (echt)scheidingszaak, samen met de ouders, oog hebben voor de belangen van de kinderen. Als dat zinvol lijkt, kunnen wij als mediator met de kinderen spreken om van hen te horen welke ideeën zij hebben over de inrichting van de toekomst en welke gevoelens zij daarbij hebben.

Rita Kersten, Silvia Koerhuis en Karin Wientjes beschikken allen over een jarenlange ervaring als scheidingsmediator en zijn lid van de vFAS, de vereniging van familierechtadvocaten en scheidingsmediators. Tevens zijn zij Rita Kersten en Silvia Koerhuis door de Stichting Kwaliteit Mediators geregistreerd als MfN registermediator.