Silvia Koerhuis

Silvia Koerhuis studeerde Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is sedert 1987 werkzaam in de advocatuur en vanaf begin jaren negentig uitsluitend als familierechtadvocaat.

Silvia heeft altijd bij grotere kantoren gewerkt, laatstelijk bij Nysingh advocaten-notarissen NV te Zwolle. Zij heeft in 1995 de mediationopleiding van de vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators(vFAS) afgerond en in 2001 de Specialisatieopleiding Familierecht.

Silvia heeft zowel als advocaat en mediator ruime ervaring met de afwikkeling van echtscheidingen van ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars, waarin de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden en de berekening van alimentaties een belangrijke rol spelen. Bij de uitoefening van haar praktijk ligt haar kracht in een combinatie van deskundigheid en betrokkenheid.

Silvia Koerhuis is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (Nova) en van de vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS) en geregistreerd MfN-mediator.

Silvia heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nova de volgende rechtsgebieden geregistreerd: personen- en familierecht (echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, mediation, internationaal privaatrecht) en erfrecht. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nova 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Rita Kersten

Rita Kersten heeft in 1987 haar studie Nederlands recht afgerond aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen. Sindsdien is zij werkzaam in de advocatuur. De eerste 10 jaren is zij in dienst geweest bij CMS Derks Star Busmann en behandelde zij naast familiezaken ook zaken op het gebied van strafrecht en faillissementen. Vanaf het jaar 2000 heeft Rita zich volledig gespecialiseerd in het familierecht en totdat zij haar eigen kantoor begon, was zij familierechtadvocaat en scheidingsmediator bij Nysingh advocaten-notarissen N.V..

Rita is scheidingsmediator, overlegscheidingsadvocaat, familierechtadvocaat en partij-adviseur. Zij heeft ruime ervaring in de behandeling van alle juridische en financiële consequenties die verband houden met een echtscheiding, zeker ook als bij de scheiding een onderneming betrokken is.

U vindt enkele van haar publicaties in vaktijdschriften zoals in het Tijdschrift voor Scheidingsrecht en het Nederlands Juristenblad op deze site onder de rubriek downloads.

Daarnaast is zij jarenlang rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland (Arnhem) geweest en docent alimentatierecht en alimentatierekenen voor de specialisatieopleiding van de Nederlandse vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS) en voorts heeft zij lange tijd deel uitgemaakt van de werkgroep juridisch van de vFAS.

Rita Kersten is uiteraard lid van de Nova (Nederlandse Orde van Advocaten), van de Nederlandse vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS), van de Nederlandse Vereniging van Overlegscheidingsadvocaten (vereniging van Collaborative Professionals) en tevens is zij geregistreerd MfN-mediator.

Rita heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nova de volgende rechtsgebieden geregistreerd: personen- en familierecht (collaborative divorce/overlegscheiden, echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, mediation en ouderschap en erkenning). Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nova 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Sabine Janssens-van Drooge

Sabine Janssens-van Drooge heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Vanaf 1998 is zij werkzaam als advocaat en later ook als mediator. Sinds 1 januari 2017 is Sabine een eigen kantoor begonnen samen met Annelies Duiveman, Rita Kersten en Silvia Koerhuis.

Na enkele jaren binnen meerdere rechtsgebieden te hebben gewerkt, heeft Sabine zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het familierecht. Nu richt zij zich volledig op het familierecht.

Sabine ondersteunt u als advocaat en mediator binnen het familierecht en erfrecht.

De meeste mensen ervaren veel emoties als ze uit elkaar gaan. Ze doorlopen een rouwproces. Er moet veel geregeld worden: voor de kinderen, over de woning, de onderneming, de financiën, de bezittingen, de schulden, het pensioen e.d. Alle onderwerpen, die ter sprake komen, zijn met elkaar verweven. Veel mensen ervaren het als erg moeilijk om alle mogelijke opties te overzien en een scheiding op respectvolle en harmonieuze wijze te doorlopen.

De passie van Sabine is om via mediation of in overleg met de advocaat van de ander tot gezamenlijke afspraken te komen. Zij begeleidt u tijdens het hele scheidingstraject. Samen gemaakte afspraken zijn vaak meer toekomstbestendig en ook in het belang van uw kinderen. U gaat als partners uit elkaar, maar blijft samen ouders van uw kinderen. Voor de ontwikkeling van uw kinderen is het erg belangrijk dat zij zo min mogelijk last ondervinden van uw scheiding.

In sommige gevallen is een procedure onvermijdelijk en zet Sabine zich daar ook volledig voor in. Ook in dat geval houdt zij u het kostenaspect en de haalbaarheid van een mogelijke procedure voor ogen.

De kracht van Sabine is dat zij betrokken is, de tijd neemt om naar uw verhaal te luisteren, oog heeft voor de belangen van uw kinderen en u en voor de juridische en financiële aspecten van uw kwestie.

Volgt u elders een mediation traject of heeft u een andere advocaat en behoefte aan een second opinion of extra steun in de rug, dan helpt Sabine u ook graag.

Sabine is (aspirant) lid van de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS).

Sabine heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nova de volgende rechtsgebieden geregistreerd: personen- en familierecht (echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, mediation) en erfrecht. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nova 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Annelies Duiveman

In 2006 is Annelies Duiveman beëdigd als advocaat. De afgelopen 10 jaren heeft zij zich vrijwel uitsluitend beziggehouden met het familierecht.

Annelies Duiveman haar stijl kenmerkt zich als professioneel betrokken. Hard voor uw zaak op de juridische inhoud. Een grondige en gedegen voorbereiding van uw dossier en actuele kennis van rechtspraak zijn daarbij essentieel.
Hart voor uw zaak als het gaat om het begeleiden van het menselijk proces. Haar focus ligt zowel in het adviseren als procederen over uw kinderen, hoe kan uw echtscheiding zo goed mogelijk worden geregeld, zowel voor u, maar vooral ook voor de kinderen.
De rechtbank vraagt Annelies Duiveman regelmatig om op te treden als bijzondere curator, waarbij zij kinderen in een procedure stem geeft en begeleidt.

Tevens is Annelies Duiveman eerste voorzitter van de Klachtencommissie Jeugdzorg, voorzitter van de klachtencommissie Ambelt, secretaris van de Wensstichting Vechtdal en lid van de Juniorkamer (JCI) Vechtdal.

Annelies heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nova de volgende rechtsgebieden geregistreerd: personen- en familierecht (echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning), jeugdbeschermingsrecht en bijzonder curator. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nova 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

De (echt)scheidingsspecialisten in Zwolle en omgeving

De advocaten en mediators van Koerhuis Kersten zijn de (echt)scheidingsspecialisten in Zwolle en omgeving.

Als u verwikkeld bent in een (echt)scheiding bent u voor een professionele, betrouwbare en deskundige begeleiding bij ons aan het juiste adres. Een goede voorlichting in een scheidingssituatie werkt kostenbesparend. Adequate rechtshulp is noodzakelijk om nieuwe problemen in de toekomst, over bijvoorbeeld alimentatieverplichtingen of fiscale gevolgen, voor te zijn.

Wij zijn, mede door onze brede juridisch expertise, een serieuze gesprekspartner voor u als er keuzes moeten worden gemaakt in vaak moeilijke situaties. Hierin onderscheiden wij ons in belangrijke mate van vele andere aanbieders van dienstverlening in (echt)scheidingssituaties.

Wij zijn niet alleen volledig gespecialiseerd in het (echt)scheidingsrecht maar treden tevens op als (echt)scheidingsadvocaat in gerechtelijke procedures. Daardoor kunnen wij onze cliënten vanuit de dagelijkse praktijk als geen ander adviseren. Juist ook in scheidingszaken waarin procederen bij de rechter niet nodig is.

Wij ondersteunen particulieren, ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars in (echt)scheidingssituaties en andere familierechtelijke kwesties.

Sabine Janssens-van Drooge, Rita Kersten en Silvia Koerhuis zijn alle drie lid van de vFAS (vereniging van familierechtadvocaten en scheidingsmediators), vFAS-advocaat en scheidingsmediator. Rita kersten en Silvia Koerhuis zijn tevens MfN registermediator. Wij beschikken over een zeer ruime ervaring in het behandelen van (echt)scheidingen.

Ons kantoor richt zich op de commerciële familiepraktijk, niet alleen voor cliënten die voor hun privé-zaken gespecialiseerde juridische bijstand en advies nodig hebben maar ook voor andere dienstverleners (banken, verzekeraars, accountants en grotere advocatenkantoren) die hun cliënten naar een gespecialiseerd kantoor willen verwijzen.