Adviseren en procederen bij echtscheiding

In eerste instantie zullen wij altijd proberen om een procedure af te wenden en een regeling met de wederpartij te treffen die voor u acceptabel is. Dat bespaart u veel tijd, geld en energie. Wanneer het niet lukt om met de wederpartij tot een fatsoenlijke afspraak te komen en het dus nodig is naar de rechter te stappen, staan wij u met raad en daad bij en zullen wij uw standpunten en belangen op een gedegen en verantwoorde manier aan de rechter voorleggen. De belangen van andere betrokkenen, met name die van uw kinderen, zullen wij daarbij in het oog houden.

Omdat wij regelmatig worden ingeschakeld voor het voeren van procedures bij de rechter en wij alle relevante jurisprudentie en literatuur volgen, zijn wij volledig up to date en kunnen wij u goed informeren en een gedegen advies verstrekken over de kans van slagen in uw rechtszaak.