De beste manier om te scheiden

Het belangrijkste kenmerk van overlegscheiden is dat (ex-)partners met elkaar in overleg treden om de scheiding te regelen. Zonder ruzie, strijd en tijd- en geldverslindende rechtszaken.

Anders dan bij mediation hebben beide partners wel ieder een eigen advocaat. Iemand die er voor uw belangen is maar niet tegen de vader of moeder van uw kinderen strijdt. Overlegscheiden gebeurt in alle rust en openheid door middel van besprekingen tussen de (ex-)partners, de beide advocaten en eventuele andere deskundigen. Helder, transparant en in alle redelijkheid, met respect voor elkaar. Dat leidt tot duurzame oplossingen waar u allebei achter staat en waar meer ruimte is voor persoonlijke wensen en belangen. Er kan echt maatwerk geleverd worden. Iets dat door middel van een procedure bij de rechter vaak niet mogelijk is.

Rita Kersten is niet alleen scheidingsmediator en familierechtadvocaat maar ook overlegscheidingsadvocaat. Zij heeft daarvoor een speciale opleiding gevolgd en is lid van de Nederlandse vereniging van overlegscheidingsadvocaten. Niet alle dienstverleners die zich overlegscheidingsadvocaat noemen voldoen aan deze kwalificatie. Het is belangrijk dat u zich hierover goed informeert. Opleidingen zijn er niet voor niets. Verdere informatie over scheiden in overleg of overlegscheiden vindt u op de sites www.debestemaniervanscheiden.nl en www.overlegscheiden.com. 

Door haar jarenlange brede ervaring als familierechtadvocaat is Rita Kersten tot de volle overtuiging gekomen dat overlegscheiden verreweg de beste manier van scheiden is. Niet alleen voor de (ex-)partners zelf maar zeker ook voor hun kinderen.

Overlegscheiding (collaborative divorce) of scheiden in overleg

Overlegscheiding is een manier van scheiden in overleg. Ook hier is, net zoals bij scheidingsmediation en bindend advies, het doel het bereiken van een voor ieder in de toekomst werkbare regeling met behoud van respect voor elkaar. Het resultaat is een evenwichtige regeling waarbij recht wordt gedaan aan alle betrokkenen.

Partijen maken als zij kiezen voor een overlegscheiding allebei gebruik van een eigen advocaat die informeert, adviseert en begeleidt bij het voeren van onderhandelingen met de andere partij. Van de partijen zelf wordt verwacht dat zij openheid van zaken geven en oprecht een voor alle betrokkenen zo goed mogelijke scheiding willen bewerkstelligen, ondanks eventuele negatieve emoties.

De overlegscheiding is een voor ieder eerlijke, integere en respectvolle manier van scheiden, die ontstaat door een constructieve samenwerking tussen de partners en hun advocaten. Er is in feite sprake van een team dat op basis van volledige gelijkwaardigheid met elkaar functioneert en dat er voor zorgt dat alle van belang zijnde aspecten aan de orde worden gesteld.

Tot het overlegteam kunnen, op verzoek van de partners of hun advocaten, ook een coach (psycholoog) en/of een financieel/fiscaal adviseur worden toegevoegd om waar nodig partijen verder te helpen met een specifieke vraag.